Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 6 november 2019

Verduurzamen gemeentelijk vastgoed

Tijdens de begrotingsbespreking heeft D66 opnieuw vragen gesteld over het verduurzamen van het gemeentelijk vastgoed. Dit is immers  heel belangrijk. Niet alleen om de energiekosten te verlagen en om het energieverbruik te verminderen, maar juist om het goede voorbeeld te geven.

Ook een half jaar geleden, tijdens de Perspectievennota zijn hier vragen over gesteld. Maar de (schriftelijke) antwoorden waren wat ons betreft té vaag en onoverzichtelijk.  Daarom hebben we nogmaals de volgende vragen gesteld:

6a) Geef concreet aan wat uw duurzaamheidsambities zijn voor uw gebouwen?

6b) Geeft op een inzichtelijke en concrete manier aan welke verduurzaamheidsplannen u hebt voor de gebouwen waar u eigenaar van bent.

 

Ons is toegezegd dat het college in het eerste kwartaal van 2020 met een lijst en de bijbehorende acties komt qua duurzaamheid. Wij wachten dit af.