Steun ons en help Nederland vooruit

Brede scholen

D66 is een voorstander van brede scholen die naast goed onderwijs ook kinderopvang (een van 7.00 tot 19.00-voorziening), voorschoolse educatie, buitenschoolse opvang, sport en cultuur bieden. Door dit brede aanbod kan beter worden ingespeeld op de individuele behoeften van een kind en talenten stimuleren.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018