Steun ons en help Nederland vooruit

Brede kijk

Onderwijs omvat volgens D66 ook preventie, vroegsignalering en ondersteuning op maat. In de praktijk vraagt dit om samenwerking tussen leerkrachten, kinderopvang, peuterspeelzalen, ouders, welzijn, wijkagent, (jeugd) gezondheidszorg en jeugdzorg.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018