Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 24 april 2020

Raadstafels – een nieuw instrument van de gemeenteraad

Misschien heb je er al iets over gehoord, onze vergaderstructuur is aangepast. We hebben nu regelmatig raadstafels. Een raadstafel is een vergadering van (een deel van) raadsleden waarbij het gaat om informatie vergaren. Informatie om daarna betere besluiten te nemen tijdens de raadsvergadering zelf. In Tynaarlo hebben we vaak raadsvergaderingen die lang, heel lang duren. En ondanks de lengte worden er niet altijd even goede besluiten genomen. Na de verkiezingen in 2018 is besloten dat er iets moest veranderen aan de vergaderstructuur. Om zo ook te komen tot een andere cultuur in de gemeenteraad.

 

De komst van een nieuwe griffier (de ondersteuner van de gemeenteraad) is aangegrepen om een aanzet te geven aan de structuurverandering. De griffier kwam met het idee van raadstafels: een gesprek met inwoners en/of deskundigen over een bepaald thema. En aan die raadstafel zitten niet alle raadsleden, alleen de portefeuillehouders. Dus gaat het over het sociaal domein of cultuur dan zit Jos namens D66 aan tafel. Vaak samen met Joke, als steunfractielid.

 

Gaat het over het ruimtelijk domein of duurzaamheid dan zit Herman aan tafel, vaak samen met David als steunfractie. Fracties kunnen ook zelf met een onderwerp voor een raadstafel komen. Er zou eind maart een raadstafel komen over biodiversiteit en milieu, op verzoek van D66. Door de Corona-crisis is deze raadstafel verplaatst naar een later tijdstip.

 

Er zijn nu 3 raadstafels geweest en die zijn een groot succes. Er zijn goede gesprekken gevoerd met deskundigen over de energietransitie. En de laatste raadstafel, over de woningplannen in Vries-Zuid, was zeer interessant, zoals Jos hierboven al heeft aangegeven. Na een half jaar zullen de raadstafels geƫvalueerd worden. D66 fractie vindt de raadstafels nu al een verrijking voor de politieke besluitvorming.

 

De raadstafels zijn openbaar. Wil je een raadstafel bijwonen, houd dan onze agenda in de gaten.

 

Geschreven door fractievoorzitter Els Kardol