Steun ons en help Nederland vooruit

Pepijn Vemer uit Eelderwolde helpt er voor te zorgen dat kosten en risico’s goed ingeschat zullen worden en dat kansen optimaal benut zullen worden.

Bij elke beslissing die er genomen wordt, moet er rekening gehouden worden met zowel de kosten als de baten. Voor een gezondheidseconoom als Pepijn Vemer, die zich bezig houdt met de kwaliteit en betaalbaarheid van de zorg in Nederland en Europa, klinkt dat erg logisch. Maar in de gemeentepolitiek is het dat niet. Van dichtbij heeft deze econometrist gezien hoe kosten en risico’s worden onderschat, opbrengsten worden overschat en kansen niet optimaal worden benut. De vele veranderingen die hij ziet aankomen moeten, en kunnen, getackeld worden.

Als enthousiast gebruiker van social media ziet hij de mogelijkheden voor een betere, modernere communicatie tussen de gemeente, en verenigingen, inwoners en ondernemers. En dat is nodig, want daar zitten de goede ideeën.

Binnen de fractie is Pepijn verantwoordelijk voor de portefeuilles Financiën, Onderwijs, Accomodatie Beleid, Jeugd, Wegen, Verkeer, Vervoer. Tevens is hij secretaris van de fractie, lid van de Auditcommissie en bekijkt hij de mogelijkheden om de vergaderstructuur van de gemeenteraad aan te passen, zodat inwoners een serieuzere inspraak kunnen krijgen en beslissingen beter genomen kunnen worden. Pepijn wil graag een dergelijke bijdrage ook in de gemeenteraad leveren, zodat alle inwoners van onze mooie, groene gemeente de ruimte hebben om tot volle bloei te komen.

Wonen, Omgevingswet, Overheidsparticipatie, Onderwijs

Meer van Pepijn Vemer