Steun ons en help Nederland vooruit

Kandidaatsraadslid Jos van den Boogaard

De gemeenteraad is het bestuursorgaan die het dichtst bij de lokale bevolking staat.

D66 Tynaarlo heeft al meerdere malen aangegeven het belangrijk te vinden om maatschappelijke organisaties en inwoners bij de basis te betrekken bij de totstandkoming van diverse onderwerpen. Waarom? Om zo te horen welke keuzes organisaties en inwoners zelf maken als zij het mogen zeggen. Hou zouden zij het geld verdelen? Welke plannen hebben zij over lokale woningbouw en zorg?

Laten we niet vergeten, het gaat hier wel over dé leefomgeving, dé buurt en hét belastinggeld van onze inwoners.

De komende jaren moeten we ons blijven inzetten om de bewoners van Tynaarlo niet alleen te laten meepraten en meedenken, maar ook te laten meebeslissen.

In de afgelopen periode heeft D66 initiatiefvoorstellen ingediend. Zij die zijn aangewezen op beschut werk, worden door het initiatief van D66 een extra kans geboden op de lokale arbeidsmarkt. Ook wil D66 de jongeren in de vorm van een jongerenraad meer betrekken bij onderwerpen die direct of indirect betrekking op hen hebben. Onderwerpen die o.a. voor mij belangrijk zijn!

Het karwei is nog niet af. Er komen nog zware dossiers op ons af. Graag zou ik mijn kennis die ik de afgelopen jaren heb opgedaan in de komende raadsperiode willen delen met een enthousiast D66 team maar vooral met onze inwoners! Uiteindelijk doen wij het voor hen!

Laatst gewijzigd op 22 november 2018