Steun ons en help Nederland vooruit

Kandidaatsraadslid Els Kardol

Mijn naam is Els Kardol, ik ben 56 jaar en woon in Eelde. Ik heb 2 studerende dochters, een man en een hond.

In het dagelijks leven ben ik ondernemer en heb een bureau voor (online) communicatie. Ik help ondernemers hoe ze zichzelf goed kunnen profileren en met hun klanten communiceren. Daarnaast ben ik mediator en organisatie antropoloog.

Vanaf het moment dat ik mocht stemmen ben ik, mede door de gesprekken met mijn pro-europese, zeer sociale en liberale opa, een overtuigd D66-stemmer. Maar bij een clubje horen, zit niet zo in mijn natuur. Pas toen Pim Fortuyn en later de PVV opkwamen met haar ongenuanceerde rechtse kiezers en ik op feestjes geconfronteerd werd met soms schokkende praat over buitenlanders en het klimaat durfde ik een statement maken. Ik werd lid van D66 en ging af en toe met de klagers en mopperaars in debat. Maar zelf de politiek in gaan, was voor mij niet aan de orde, ik wilde liever op de achtergrond blijven. Toen ik gevraagd werd voor het bestuur van D66Tynaarlo vond ik dat prima. En toen ik gevraagd werd voor een onverkiesbare plaats vond ik dat ook prima.

Die onverkiesbare plek bleek toch niet zo onverkiesbaar en een jaar geleden heb ik Leonie Magnin opgevolgd. Na veel twijfelen en een wat aarzelende start ben ik aan de slag gegaan. En het bevalt me wel. Ik vind de raads- en fractievergaderingen elke keer weer boeiend. Ik heb ik me vastgebeten in een aantal onderwerpen, zoals duurzaamheid (in de brede zin). Ik erfde van Leonie zorg voor de weidevogels. Maar ook aan afval, ruimtelijke ordening en economie en blijk ik mijn hart verpand te hebben.

Ik vind dat jongeren op een speelse manier de kans moeten krijgen te leren hoe ze invloed op het politieke en overheidsproces kunnen uitoefenen. En ik vind het goed dat wij ook leren van jongeren. Ik ben dan ook heel trots dat ik samen met Jos vorige maand het initiatiefvoorstel voor een jongerenraad door de raad heb geloodst. Ik hoop dat we de komende jaren jongeren meer kunnen betrekken bij de democratie en de politieke besluitvorming.

Maar niet alleen jongeren, ik wil alle inwoners meer betrekken bij de beslissingen over hun gemeente. Een participatieplatform, zoals nu in het sociaal domein ontwikkeld wordt, is een goede start. Maar voor mij te beperkt. Participatie moet (ook) op buurt- en dorpsniveau plaatsvinden.

Binnen onze eigen afdeling mis ik aandacht en ruimte voor visie en ideevorming. Wat mij betreft gaan we meer de discussie met inwoners en leden opzoeken. Je kunt dan denken aan deze vragen:

  • Hoe ziet een ideaal Tynaarlo er volgens D66 uit.
  • Of en hoe betrekken wij mensen bij de besluitvorming.
  • Wat willen inwoners in het algemeen en D66 stemmers in het bijzonder eigenlijk?
  • En hoe krijgen we dit dan voor elkaar?

Dit kan ik natuurlijk niet alleen. Dit soort vragen moeten we met z’n allen stellen en beantwoorden.

Dus, dat ene jaar is me bevallen en ik wil er graag nog vier jaar aan vastknopen. Om, samen met anderen, van Tynaarlo een toekomstbestendige, groene en diverse gemeente te (blijven) maken.

 

Laatst gewijzigd op 22 november 2018