Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 7 oktober 2019

D66, PvdA en GroenLinks hebben vandaag vragen gesteld over de Bibliotheek

Omdat er wéér uitstel over de plannen voor de bibliotheek, er nog veel onduidelijk is over de financiering voor de komende jaren én over het cultuurhuis heeft D66, samen met PvdA en GroenLinks de volgende vragen gesteld aan het college.

Wij hebben hierbij dringend gevraag vóór de begrotingsvergadering van 5 november a.s. met een goed antwoord te komen.

 

De fracties van PvdA, D66 en GroenLinks hebben bij de behandeling van de perspectievennota op 9 juli 2019 vragen gesteld over het Cultuurhuis en het tijdstip van de behandeling meerjarenvisie college/bibliotheek.
Uw college heeft aangegeven dat de nieuwe meerjarenvisie in navolging van de bestaande meerjarenbeleidnota bibliotheek in oktober 2019 aan de raad zou worden voorgelegd.
In uw brief van 24 september 2019 “Beantwoording vragen met betrekking tot Cultuurhuis” geeft u echter aan dat de meerjarenvisie voor bibliotheken eerst in het tweede kwartaal 2020 aan de raad wordt aangeboden.
Wij zijn van mening dat het bestuur van de Openbare Bibliotheek Tynaarlo tijdig op de hoogte dient te zijn van verdere ontwikkelingen na 2021.
De fracties van PvdA, D66 en GroenLinks hebben daarom de volgende vragen:

 

1. Kan het college aangeven wat de oorzaak is van de vertraging?
2. Wat is de stand van zaken van het overleg tussen het college en het bestuur van de Openbare Bibliotheek Tynaarlo? Is deze in een afrondende fase?
3. Beseft u dat met het uitstellen van het aanbieden van de visie aan de Raad het voor de bibliotheken steeds onzekerder wordt? Mochten zij waar dan ook subsidies willen aanvragen dit wellicht niet zal lukken, aangezien er nog steeds de dreiging van de bezuiniging aanwezig is?

 

Wat uw beantwoording Cultuurhuis betreft het volgende:
In de brief van 24 september 2019 geeft u aan dat u de ingebruikgevinsgsovereenkomst van ’t Punthoes heeft verlengd tot 1 juli 2020.
Dit betekent dat de bibliotheek een onzekere toekomst tegemoet gaat.

Wij hebben daarom de volgende vragen:

4. Wat is de reden dat u de investering ten behoeve van de huisvesting bibliotheek naar “Ons Dorpshuis” niet loskoppelt van de meerjarenvisie?
5. Heeft het wel zin, nu de bezuiniging nog actueel is, dat de bibliotheek verder gaat met haar plannen om te gaan verhuizen naar het Dorpshuis? Zal Trias het pand voor de bibliotheek willen verbouwen terwijl er wellicht een vestiging dicht gaat?

 

Nu de verhuizing van de bibliotheek op zich laat wachten kan dit voor hen verstrekkende gevolgen hebben. Immers bij een calamiteit op de huidige vestiging is het bestuur van de bibliotheek financiële verantwoordelijk.

Is het College bereid de (eventuele) financiële gevolgen van een calamiteit na 1 januari 2020 voor hun rekening te nemen?

 

 

D66 is, zoals iedereen weet voor een goede bibliotheekvoorziening in de 3 grote kernen. En wat ons betreft worden in ieder geval de voorgenomen bezuinigingen voor 2021 en verder zo spoedig mogelijk teruggedraaid. Daarnaast willen wij dat er zo snel mogelijk een oplossing komt voor de huisvestingsproblematiek van de bibliotheek Eelde. Het Punthoes is, door lekkages, nauwelijks meer geschikt als bibliotheek.