Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 28 juni 2020

D66 bijdrage Perspectievennota 2021

voorrand voor fietsers op rotonde

D66 is van nature een optimistische partij. Maar zelfs bij ons zakt de moed in de schoenen als je ziet hoe groot het tekort is op het Sociaal Domein. Het Sociaal domein is een zwart gat waar al ons geld, aandacht en energie in verdwijnt. Dit is jammer omdat de zorg en solidariteit hieronder leidt. Het is duidelijk dat er dingen moeten veranderen.

Maar waar te beginnen. We weten niet eens waar het geld heen gaat en of maatregelen het gewenste resultaat hebben. We willen dan ook weten hoe het nu precies zit. Wij verzoeken het college om voor 1 oktober 2020 inzicht te geven in uitgaven en welke maatregelen het college neemt om het sociaal domein op orde te brengen. En ons hierover beter op de hoogte te houden dan de afgelopen tijd gedaan is.

Graag zien we dan ook dat mogelijkheden voor een VRIJWILLIGE eigen bijdrage voor de jeugdzorg en huishoudelijke hulp onderzocht en hopelijk ingevoerd wordt. D66 vindt dat alle mensen die (tijdelijk) ondersteuning nodig hebben daar ook alle recht op hebben. Maar iedereen die het zich financieel kan permitteren, een eigen bijdrage betaalt.

Bezuinigen op de bestrijding van invasieve exoten is een slecht idee. Een vorm van penny wise, pound foolish. Wij dienen daarom, samen met o.a. het CDA, een motie in om juist te investeren in de bestrijding hiervan. Daarnaast vinden wij dat het hierbij niet alleen over planten maar ook over dieren moet gaan. Zoals de nijlganzen, die een ware plaag zijn voor onze weide-en akkervogels.

Ons cultuurlandschap met haar kleinschalige landbouw en houtwallen staat onder druk. Al jaren. En dat stopt niet. Onlangs zijn er weer houtwallen gekapt, terwijl dat niet mag. Als we niet snel ingrijpen, bestaat onze mooie omgeving binnenkort alleen uit een grootschalig en leeg landschap. Een nachtmerrie voor flora en fauna, onze inwoners en onze toeristensector. Wij roepen het college op om zich samen met provincie, boeren, natuurorganisaties en inwoners in te zetten voor het terugbrengen van het cultuurlandschap.

Als gemeente moeten we alle initiatieven om mensen uit hun auto te krijgen toejuichen, zeker als bijdraagt aan de veiligheid en toerisme in onze fietsvriendelijke gemeente. Meer mensen op de fiets: gezonder en beter voor het milieu. Gelukkig zijn er veel fietspaden in onze gemeente. We vinden het dan vreemd dat fietsers op rotondes geen voorrang hebben, zoals bij onze buren. Wij dienen daarom een motie in zodat bij de rotondes binnen de bebouwde kom de fietsers voorrang krijgen.

Tenslotte, de raad heeft per motie het college opgedragen geld vrij te maken voor de Aanloop en Hartveilig Drenthe. Hoewel wij niet alle moties hebben gesteund, zijn dit wel democratisch genomen besluiten. Wij verzoeken de raad dit geld beschikbaar te stellen.