Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 9 oktober 2018

Burgerparticipatie in wijkraden

Eén van de speerpunten in het verkiezingsprogramma van D66 voor de komende periode in de gemeenteraad is de burgerparticipatie. Ook in het coalitie- en uitvoeringsprogramma komt dit tot uitdrukking.

Om als fractie goed voorbereid te zijn en eventueel een proefproject te kunnen starten heeft tijdens de fractievergadering van 18 oktober Koosje van Doesen als D66 ervaringsdeskundige in de stad Groningen ons bijgepraat over mogelijkheden en valkuilen bij het opzetten van deze burgerparticipatie.

Het eerste wat duidelijk werd, was het feit dat (in Groningen) niet voor elke wijk / dorp dezelfde opzet tot resultaat zal leiden. Daarbij speelt de samenstelling van de bevolking een grote rol, wat is er reeds aan sociale infrastructuur en/ of moet je geheel iets nieuws gaan bedenken. Hoe krijg je onze inwoners in beweging?

In de stad Groningen is al geëxperimenteerd met drie vormen, waarbij die van de coöperatieve wijkraad op dit moment, na de nodige aanloopproblemen, nog het meest succesvol is.

De coöperatieve wijk/dorpsraad is tot stand gekomen op basis van loting. Een aantal gelote bewoners , aangevuld met een aantal gemeenteraadsleden, nemen samen besluiten voor de wijk. Uiteraard hoort bij zo´n wijk/dorpsraad een passend financieel budget om zaken te kunnen regelen.

Bij deze coöperatieve wijk/dorpsraad kan ook een digitaal platform ingesteld worden, waarmee inwoners geraadpleegd kunnen worden.

Komt deze samenstelling van de wijk/dorpsraad tot stand door loting, in andere gevallen kan een bestaande dorpsraad het initiatief nemen of een aantal personen die zich hiertoe geroepen voelen.

Alles bij elkaar geeft deze burgerparticipatie meer dan genoeg stof tot nadenken, initiatieven vertonen, experimenteren voor de D66 fractie, de gemeenteraad en ons college van Burgemeester en Wethouders.