Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 6 november 2019

Bezuinigingen bibliotheek moeten van tafel

De begrotingsvergadering ligt net achter ons. D66 heeft zich hier, samen met PvdA, o.a hard gemaakt om de bezuinigingen voor de bieb, die na 2021 ingaan, terug te draaien.

Al eerder dit jaar, tijdens de behandeling van de perspectievennota, had D66 vragen gesteld over de bibliotheek en het cultuurhuis. Deze vragen zijn eind september schriftelijk beantwoord door het College. In deze brief werd o.a. aangegeven dat pas in het tweede kwartaal 2020 de toekomstplannen van de bibliotheek aan de raad voorgelegd zullen worden. We vinden het jammer dat dit niet eerder gebeurt, zo duurt de onduidelijke situatie, voor de bibliotheek, haar leden en vrijwilligers, te lang voort.

Terwijl de nieuwe notitie “Bibliotheek kleurt jouw leven” waarin de plannen van bieb staan, al enige tijd bij het college bekend is. Dus vragen wij ons af waarom er zo lang getreuzeld wordt.

Jos van den Boogaard (geen verdere introductie nodig) en Anneke Lubbers (PvdA) hebben de afgelopen weken heel hard gewerkt aan een motie waarin ze de raad oproept de wethouder en Biblionet te helpen. Door de bezuinigingen terug te draaien kunnen college en de bibliotheken werken aan een goed plan waar heel Tynaarlo blij van wordt. Helaas heeft de wethouder de motie niet omarmt en geeft zij aan dat zij in januari met een plan naar de raad zal komen.

Omdat onze motie niet op een meerderheid in de raad zou kunnen rekenen, hebben we, na overleg met de PvdA, besloten de motie aan te houden. Als de wethouder in januari 2020 niet met de nieuwe plannen voor de bieb naar de raad komt, zullen wij de motie alsnog indienen.