Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 21 januari 2010

Lijstverbinding Tynaarlo: GroenLinks, D66 en PvdA

De afdelingen van GroenLinks, D66 en de Partij van de Arbeid in de gemeente Tynaarlo willen dat eventuele reststemmen terechtkomen bij een partij waarmee zij zich meer verbonden voelen dan met andere partijen. Daarom hebben de leden van deze afdelingen besloten een lijstverbinding aan te gaan. (Persbericht 19 januari 2010)

Bekijk nieuwsbericht

Rapporten over de brand op De Punt

Raad 17 november 2009, bijdrage D66 Er werd in het algemeen met respect gesproken over de rapporten over de brand zelf. De VROM rapporten over het gemeentelijke milieubeleid en de uitvoering daarvan gaven meer discussie. D66 vindt: milieubeleid is nog steeds Achilleshiel van gemeente. Het college belooft beterschap en de raad zal meer controleren.…

Bekijk nieuwsbericht

Begroting 2010 en Najaarsnota 2009 – bijdrage D66

Raad 27 oktober 2009 D66 had een positieve bijdrage. Heeft na antwoord van het college de bedenkingen tegen uitstel van investeringen laten vallen. Wil wel volgend jaar kritisch volgen of de extra investeringen financieel haalbaar zijn. Het gaat goed in Tynaarlo! Bij vele andere gemeenten moet de broekriem er aan te…

Bekijk nieuwsbericht

Algemene beschouwingen voorjaarsnota 2009 en perspectievennota

Raad 30 juni 2009, bijdrage D66 Waarom is de samenwerking met Haren opgezegd terwijl er jaren energie is gestopt, met goede beoordeling als resultaat? Nog steeds doen we als enige gemeente in Drenthe niet mee aan de Drentse onderwijsmonitor. D66 vraagt om een gesloten stortplaats te gebruiken voor energiegewassen (o.a. wilg), voor een schone…

Bekijk nieuwsbericht

Rapport Cultureel Erfgoed

In het voorjaar van 2008 heeft D66 aandacht gevraagd voor het cultureel erfgoed in de gemeente Tynaarlo. De resultaten van de oproep aan de inwoners staan in het rapport Cultureel Erfgoed, actie waardevolle gebouwen 2008, waarin foto's van de gebouwen zijn opgenomen. Het rapport zouden we op 4 mei aan het college en de raad…

Bekijk nieuwsbericht

Onduidelijke kruisingen in 30 km/uur zones in Paterswolde en Eelde

  Kruising Hoofdweg-Legroweg — Kruising Hoofdweg-Vennerstraat Vraag aan B. en W. Aanleiding voor de vraag zijn (bijna) aanrijdingen op het kruispunt Hoofdweg/Vennerstraat/Duinstraat in Paterswolde. Dat kruispunt ligt in een 30 km/uur zone en toch is de Hoofdweg een voorrangsweg. Elders aan de Hoofdweg zijn vergelijkbare situaties. Al eerder had…

Bekijk nieuwsbericht

Schriftelijke vragen aan B. en W. over archeologie

In de toekomstige uitbreiding Groote Veen in Eelde zijn de afgelopen tijd archeologische opgravingen gedaan. Interessant om te weten dat er vondsten uit de IJzertijd en de Romeinse tijd zijn. Maar hoe zit dat met de Monumentenwet waarin gestreefd wordt naar een behoud ter plekke? Hoe is de besluitvorming gegaan? Wat zijn de kosten? Een…

Bekijk nieuwsbericht

Bezoek burgemeester aan West-Timor

D66 vindt een reis van de burgemeester naar West-Timor om millenniumprojecten te openen niet kunnen. Zo'n reis is in strijd met het millenniumbeleid, onder andere het streven naar een duurzaam leefmilieu, naar energie besparing. Ongepast en ongeloofwaardig, want de gemeente heeft een voorbeeldfunctie. D66 is akkoord gegaan met het millenniumbeleid en de bijbehorende projecten, ook…

Bekijk nieuwsbericht
1 19 20 21