Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 2 januari 2018

Schriftelijke vragen Punthoes

Raadsleden Els Kardol en Jos van den Boogaard hebben kort geleden een gesprek gehad met Lammie van der Tuuk van de Stichting Openbare Bibliotheken Tynaarlo. Daar kwam onder andere het “Punthoes” ter sprake. Met ingang van 1 januari 2018 is de gemeente Tynaarlo is vanaf deze datum eigendom van dit gebouw. De bibliotheek gebruikt dit gebouw dan “om niet”. Daarbij was echter besloten dat het groot onderhoud voor rekening komt van het bestuur van de SOBT.

Hierover hebben de beide raadsleden schriftelijke vragen aan het college gesteld:

  • Kunt u aangeven of het klopt dat de gemeente heeft besloten om het groot onderhoud voor rekening van SOBT te laten komen?
  • Zo ja, wat is de reden dat u voor deze constructie hebt gekozen?
  • Is dit besluit in een huurovereenkomst vastgelegd?
  • Bent u er zich van bewust dat het bestuur bij calamiteiten deze (extra) kosten ‑mede gelet op de opgedragen bezuinigingen‑ niet kan dragen?
  • Bent u bereid tot het tijdstip dat de bibliotheek te Eelde een nieuw onderkomen heeft het groot onderhoud voor uw rekening neemt?

 

Op dit moment wordt de bibliotheek te Eelde omgebouwd naar een medium concept. Het bestuur van de stichting wil de vrijgekomen ruimte gebruiken voor activiteiten, zoals het opstarten van een “arthouse”. Helaas zijn ze hier weer mee gestopt, omdat de inkomsten die hieruit voortkomen gezien worden als onderhuur. De SOBT dient deze inkomsten aan de gemeente af te dragen. Dit terwijl juist bij de besparingen op het bibliotheekwerk is afgesproken dat de SOBT andere inkomsten moest zien te krijgen en de bibliotheek in feite exact deed wat van haar verwacht werd.

 

  • Kunt u aangeven of het juist is, dat de SOBT inkomsten uit onderhuur van ruimten moet afdragen?
  • Zo ja, wat is de reden dat u voor deze constructie hebt gekozen?
  • Is dit besluit in een overeenkomst vastgelegd?
  • Wat is de reden dat dit gezien wordt als onderhuur en niet als een extra vorm van inkomsten voor de bibliotheek, temeer daar u meerdere keren hebt aangegeven dat de bibliotheek ook dient om te zien naar andere inkomstenbronnen?
  • Int u ook in andere openbare gebouwen inkomsten uit onderhuur? Zo ja, in welke gebouwen?